Thương mại điện tử Việt Nam sẽ phát triển nhờ smartphone

Thương mại điện tử Việt Nam sẽ phát triển nhờ smartphone

Thương mại điện tử Việt sẽ phát triển mạnh nhờ vào việc sử dụng smartphone đã gia tăng đáng kể tốc độ phổ cập Internet, các dịch vụ không dây và thay đổi hành vi kinh doanh tại Việt Nam Trong bài viết mới đây về thương mại điện tử Việt, tờ báo Wall Street Read more about Thương mại điện tử Việt Nam sẽ phát triển nhờ smartphone[…]